Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

truskawkolandia
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
truskawkolandia
mam to co mam i jestem szczęśliwa
straciłam to co straciłam i nadal jestem szczęśliwa
— punkt widzenia ;)/ "Mleko i miód"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

March 24 2017

truskawkolandia
truskawkolandia
1124 37c8
Cracow, Poland.
truskawkolandia
7576 51f8
truskawkolandia
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viaunmadebeds unmadebeds
truskawkolandia
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
truskawkolandia
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

February 25 2017

truskawkolandia
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
truskawkolandia
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
truskawkolandia
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaunmadebeds unmadebeds
truskawkolandia
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds
truskawkolandia
7599 936f
Reposted fromflorida florida viacytaty cytaty
truskawkolandia
-Miałaś smutne oczy wczoraj...
-Tak? Ojej... Bardzo?
-Bardzo..
-Miałam już takie kiedyś?
-Takich smutnych to chyba jeszcze nigdy.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
truskawkolandia
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 01 2015

truskawkolandia
7863 17dd
#akademiasztuki

June 29 2015

truskawkolandia
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
truskawkolandia
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Kobieta dzika nie żyje swoją kobiecością w opozycji do mężczyzny. Zna swoją własną siłę i może pozwolić istnieć sile mężczyzny. Postrzega męskość jako ubogacenie dla siebie samej.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. 
Szukanie swojego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. 
Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu znajdziesz drogę
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl