Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

truskawkolandia
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
truskawkolandia
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaunmadebeds unmadebeds
truskawkolandia
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds
truskawkolandia
7599 936f
Reposted fromflorida florida viacytaty cytaty
truskawkolandia
-Miałaś smutne oczy wczoraj...
-Tak? Ojej... Bardzo?
-Bardzo..
-Miałam już takie kiedyś?
-Takich smutnych to chyba jeszcze nigdy.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
truskawkolandia
5646 e64d
wróć do mnie JA
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 01 2015

truskawkolandia
7863 17dd
#akademiasztuki

June 29 2015

truskawkolandia
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
truskawkolandia
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Kobieta dzika nie żyje swoją kobiecością w opozycji do mężczyzny. Zna swoją własną siłę i może pozwolić istnieć sile mężczyzny. Postrzega męskość jako ubogacenie dla siebie samej.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. 
Szukanie swojego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. 
Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu znajdziesz drogę
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Jakże często my, kobiety nowoczesne, żyjemy tak, że nasza radość jest stłumiona. Najczęściej nic nie pozostało z tego, co nieposkromione. 
Kiedy ktoś zaproszony do nas przyniesie ze sobą mały prezent, z którego się cieszymy, nierzadko odpowiadamy 'Nie trzeba było!'.
Kobieta dzika w nas zareagowałaby inaczej. 
Okazałaby radość wyraźnie i otwarcie jak dziecko.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Nawet najbardziej represjonowana kobieta ma swoje tajemne życie z tajemnymi myślami i tajemnymi uczuciami, które są bujne i dzikie, czyli naturalne. 
Nawet najbardziej ubezwłasnowolniona kobieta strzeże tego dzikiego zakątka jaźni, bo intuicyjnie wyczuwa, że któregoś dnia znajdzie się jakaś furtka, szczelina, szansa, i ona ją poszerzy, by wyrwać się na wolność.
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Kobieta dzika postępuje niekonwencjonalnie zawsze wtedy, gdy ktoś chce ograniczyć jej ekspresję. Wtedy trzyma się tego, co pochodzi z jej wnętrza i nie wypiera się swojej natury. 
Sama daje sobie przestrzeń, której potrzebuje, by żyć
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
Kobieta dzika wyraźnie pokazuje innym, że traktuje siebie poważnie. Nie pozwoli się tak po prostu odsunąć na bok, wychodzi ze swoją dzikością ze swojego wnętrza i żyje nią. 
Wie, że coś tym poruszy, uruchomi, że dojdzie do celu, do tego, co jest dla niej ważne. 
Kobieta dzika jest tą, która pokazuje się taka, jaka jest.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
truskawkolandia
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
truskawkolandia
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
truskawkolandia
truskawkolandia
- Czego chcesz? - pytam. - Niczego - kracze. - Czyż nie na tym polega miłość? Że nie pragnie się niczego od drugiej osoby? - Kłamiesz - odpowiadam. - Oczywiście, że kłamię - mówi, nie przestając patrząc mi w oczy. - Ale kocham cię. W to wierzysz, prawda?
— "Alicja" Jacek Piekara
Reposted fromurwisko urwisko viajeannee jeannee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl