Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

truskawkolandia
6919 158a 500
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
truskawkolandia
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
truskawkolandia

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty
truskawkolandia
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
truskawkolandia
6919 158a 500
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
truskawkolandia
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
truskawkolandia

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty
truskawkolandia
6919 158a 500
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
truskawkolandia
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
truskawkolandia
6919 158a 500
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl